May Ao Thun – Mẫu thiết kế tạp dề từ khách hàng là công ty Yamaha Việt Nam chuyên dụng cho các nhân viên là thợ máy, bảo trì xe ở các cửa hàng của Yamaha Việt Nam

Mẫu tạp dề màu xanh được may cao cấp với 2 túi phía trước và túi ở ngực trước rất tiện dụng.


May tạp dề YAMAHA VIỆT NAM

Comments

comments

Comments are closed.