May Ao Thun – Size áo thun đồng phục tại MayAoThun.Com.Vn.

Các bạn dựa vào bảng sau đây để tính ra size áo phù hợp trước khi đăng ký số lượng với MayAoThun.com.vn

SIZE ÁO THUN NAM

Cách chọn size áo thun đồng phục

Size áo thun nam quan trọng nhất là vòng bụng, khi chọn áo nên chọn theo Vòng bụng trước, sau đó xem chiều dài áo đã hợp lý chưa, nếu bạn nào vòng bụng to hơn vòng ngực thì lấy vòng bụng làm tiêu chuẩn và suy ra vòng ngực, nếu ngực lớn hơn bụng thì lấy vòng ngực làm tiêu chuẩn

Một số ví dụ chọn size áo thun :

Bạn nam ngang bụng là 55 + ngang ngực 49, thì chọn áo size XXL vì áo có ngang ngực là 55, sẽ vừa bụng

SIZE ÁO THUN NỮ

Cách chọn size áo thun đồng phục

Size áo thun nữ quan trọng nhất là vòng ngực, khi chọn áo nên chọn theo Vòng ngực trước, sau đó xem chiều dài áo đã hợp lý chưa, nếu bạn nào vòng bụng to hơn vòng ngực thì lấy vòng bụng làm tiêu chuẩn và suy ra vòng ngực, nếu ngực lớn hơn bụng thì lấy vòng ngực làm tiêu chuẩn

Một số ví dụ chọn size áo thun :

Bạn gái ngang bụng là 50 + ngang ngực 44, thì chọn áo size XXL vì áo có ngang ngực là 50, sẽ vừa bụng

Ước tính size áo thun theo cân nặng, chiều cao :

Cách chọn size áo thun đồng phục

Comments

comments

Comments are closed.