May Ao Thun – In nổi còn được gọi là in cao, các phần tử in (hình ảnh, chữ viết..) trên khuôn in nằm cao hơn các phần tử không in. Hình ảnh trên khuôn in ngược chiều, sau đó truyền mực trực tiếp lên vật liệu in thông qua lưới.

Kỹ thuật in nổi ban đầu được phát triển từ in lụa, ngày nay được sử dụng rộng rải trong in ấn may mặc, đây là một trong nhưng kỹ thuật in cao cấp và có chi phí cao so với nhiều kiểu in phổ biến.

In Nổi Áo Thun

In Nổi Áo Thun

Comments

comments

Comments are closed.