May Ao Thun – Bạn có một chiếc áo thun không dùng nữa? Vậy thì lấy ra may tạp dề cho đỡ phí nào!

Lấy chiếc áo của bạn ra và bắt đầu nào!

Bước 1:

– Cắt lấy toàn bộ phần thân trước của áo thun nhé!

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Bước 2:

– Gấp ngược phần gấu áo lên rồi khâu theo các đường đã đánh dấu như trong hình để tạo thành những chiếc túi nhỏ cho tạp dề.

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Bước 3:

– Với phần thân sau của áo, ta cắt thành những dải vải nhỏ, rộng chừng 5cm.

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Bước 4:

– Khâu nối các dải vải lại với nhau để tạo thành một dải dài làm dây buộc cho tạp dề.

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Bước 5:

– Khâu đính nốt phần dây buộc vào thân tạp dề là xong rồi!

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Tiện thể mình làm hẳn hai cái tạp dề nhé!

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Để tặng mami một cái nha!

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Mấy chiếc túi nhỏ nhỏ này tiện lắm đó!

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Gợi ý thêm một kiểu nữa cho các bạn nè…

May tạp dề cực xinh từ chiếc áo thun cũ

Comments

comments

Comments are closed.